Thứ ba, 12/12/2023

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2023)

Thứ hai, 22 Tháng 6 2020 09:32

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2020- 2025

Ngày 12/6/2020, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các Ban của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự Đại hội có 33 đảng viên thuộc 5 Chi bộ trong nhà trường. Đại hội đã thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện báo cáo tổng kết kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020; phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020- 2025; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Chính trị lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thảo luận thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện của Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 
 01dh
 Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Đảng viên, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Đại hội
02dh

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2015

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà trường đã tổ chức được tổng số 360 lớp với 27.097 học viên, gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường luôn vượt chỉ tiêu, kế hoạch về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng; không ngừng đổi mới cả về nội dung chương trình, phương pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chất lượng học tập, rèn luyện của học viên cũng được nâng cao so với trước, đã có nhiều học viên được xếp loại xuất sắc, tỷ lệ học viên khá, giỏi ngày càng nhiều.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn được đổi mới cả nội dung, phương thức thực hiện, chất lượng ngày càng nâng cao. Nhiệm kỳ qua, nhà trường đã triển khai thực hiện 5 đề tài khoa học cấp cơ sở; biên tập tài liệu cho các lớp Bồi dưỡng theo đề án 1956, tài liệu giảng dạy cho giảng viên trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố và tài liệu cho các lớp cán bộ, công chức hoạt động không chuyên trách cấp xã; biên soạn tài liệu bồi dưỡng về đạo đức công vụ và tài liệu bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính. Nhà trường cũng tổ chức 16 Hội thảo khoa học cấp tỉnh. Ngoài ra cán bộ, giảng viên còn tham gia viết bài cho các cuộc Hội thảo, Tọa đàm trongvà ngoài tỉnh; các báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương…

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm, tính tiên phong của đội ngũ đảng viên được phát huy. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; tham gia nghe thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế do các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương phổ biến. Đảng ủy nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 Khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó, tất cả đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện tốt cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không vi phạm những điều đảng viên không được làm; cán bộ, đảng viên đều đăng ký các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc cụ thể được giao. Đảng bộ đã xây dựng được gương điển hình tiên tiến trong việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó kịp thời ghi nhận, động viên những cá nhân gương mẫu, đồng thời là động lực để phát động các phong trào thi đua.

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được Đảng ủy nhà trường quan tâm triển khai. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy nhà trường lãnh đạo công tác kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà trường theo Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy định số 06-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Giai đoạn 2015 - 2020, số chi bộ trực thuộc thay đổi từ 8 chi bộ còn 5 chi bộ; công tác triển khai thực hiện quy trình đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác thi đua, khen thưởng hàng năm được thực hiện khách quan, dân chủ.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ qua đã được Đảng ủy nhà trường triển khai có hiệu quả. 5 năm qua, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đã kiểm tra được 13 lượt (Chi bộ khung và Chi bộ sinh hoạt tạm thời), tiến hành giám sát thường xuyên 100% các chi bộ, đảng viên, giám sát chuyên đề 13 lượt đối với các Chi bộ và Bí thư các Chi bộ, các chi bộ khung đã kiểm tra thường xuyên được 13 cuộc. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy Trường Chính trị theo đúng  quy định của Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra cho thấy, không có các biểu hiện, vấn đề vi phạm xảy ra ở các chi bộ, đảng viên; những hạn chế khi được chỉ ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân đã nhanh chóng được tiếp thu, chỉnh sửa, có chuyển biến tích cực.

Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể cũng đạt được nhiều thành tích. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế làm việc, thể hiện rõ mối quan hệ phối hợp làm việc của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể, qua đó tạo hiệu quả trong lãnh đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể. Nhà trường nhiều năm được công nhận tập thể lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều lần được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 80% các chi bộ khung trở lên đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; các chi bộ tạm thời đều đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Hằng năm đều có 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 70 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% hộ gia đình đảng viên, 90% trở lên hộ gia đình cán bộ viên chức đạt “gia đình văn hóa”, cơ quan đạt chuẩn “cơ quan văn hóa”…

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ cũng còn có một số hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Đó là vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đôi lúc còn chưa được thể hiện tốt; công tác tư tưởng còn thời điểm nắm bắt chưa toàn diện, nhất là thời điểm có sự sắp xếp về tổ chức và nhân sự theo quy định mới; triển khai học tập Nghị quyết đối với quần chúng còn chậm về thời gian; việc triển khai Nghị quyết chuyên đề ở một số chi bộ chưa được thực hiện nghiêm túc ở thời gian đầu nhiệm kỳ; trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần phê và tự phê bình của một số đảng viên còn chưa cao; các chi bộ học viên do sinh hoạt tạm thời nên hoạt động còn chưa thật nề nếp…

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đóng góp thêm vào Báo cáo chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Đặc biệt, một số vấn đề trọng tâm trong báo cáo như công tác lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ, giảng viên mới; công tác lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học; xây dựng cơ sở vật chất đã được các đồng chí đảng viên nêu lên trong Đại hội.

03dh 
 Đồng chí Kiều Hoài Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1 phát biểu tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ nhà trường cần tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong muốn toàn thể Đảng viên trong Đại hội dân chủ, sáng suốt lựa chọn được Ban Chấp hành đủ trình độ, uy tín, phẩm chất để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 04dh

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy
Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ nhà trường tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn khóa và hàng năm. Về những nhiệm vụ, giải pháp, ngoài nội dung đã được triển khai, Đảng ủy nhà trường chú trọng lãnh đạo nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên; xây dựng đội ngũ giảng viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cục bộ như hiện nay; mạnh dạn giao bài, giao nhiệm vụ, trao cơ hội cho giảng viên mới, giảng viên trẻ; quan tâm định hướng, lãnh đạo các đoàn thể đưa chất lượng đi vào chiều sâu; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa đề tài nghiên cứu, tổ chức tốt việc đi nghiên cứu thực tế…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí, Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng, được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Kim Quang - Phó Hiệu trưởng - được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Phạm Kim Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí chính thúc và 1 đồng chí dự khuyết.

 05dh
 Các đảng viên trong Đảng bộ tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
06dh

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

07dh

Đại biểu Đại hội bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

08dh

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Bí thư Đảng ủy khóa IX tặng hoa lưu niệm
cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khóa VIII

09dh

Các đồng chí tham dự Đại hội Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII ra mắt Đại hội

10dh

Toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường Chính trị Lâm Đồng chụp hình lưu niệm tại Đại hội

 

Đinh Công Tuyến

Phó Trưởng Phòng TC, HC, TT, TL

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001132005
Đang truy cập : 3